کتابخانه عمومی امام علی (ع) هیرمند

اخبار کتابخانه

همه روزه بجز روزهای تعطیل رسمی کشور فعال است.

ساعات خدمت رسانی از 7صبح الی 13.

آدرس: شهرستان هیرمند، ضلع شرقی میدان امام علی (ع).

تلفن: 05432623141