کتابخانه عمومی امام علی (ع) هیرمند

اخبار کتابخانه

               اسلام دین «علم» و «پایبندى به ارزشهاى معنوى» است؛

   امروز کتابخوانى و علم‏ آموزى، نه تنها یک وظیفه ‏ى ملى، که یک واجب دینى است؛

   در جامعه‏ ى اسلامى، کتابخوانى باید همگانى و فراگیر شود؛

   فرآیند کمال بشرى به وسیله‏ ى کتاب تحقق lمی ‏یابد؛

   کتاب، دروازه اى به سوى جهان گسترده‏ ى دانش و معرفت است.