کتابخانه عمومی امام علی (ع) هیرمند

اخبار کتابخانه
کتابخانه عمومی امام علی علیه السلام شهرستان هیرمند در سال 1385 تاسیس گردیده است.این کتابخانه تنها کتابخانه عمومی شهرستان می باشد و در یک شیفت کاری از ساعت 7 الی 13 خدمات رسانی میکند.